Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania

Utrata wysokiej jakości i terminowej obsługi, spowodowana działaniem siły wyższej (zdarzenia losowe lub celowe działania, klęski żywiołowe itp.) może stać się przyczyną zakłóceń w funkcjonowaniu rynku i niemożnością dostarczania usług uczestnikom rynku.

W celu minimalizacji ryzyka działalności w Grupie KDPW został stworzony System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania (SZCF). Przez System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania rozumiany jest zestaw środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających utrzymanie - w przypadku poważnej awarii lub katastrofy - ciągłości realizacji lub jak najszybsze odtworzenie najważniejszych procesów biznesowych przy minimalizacji wpływu zaistniałej sytuacji na działanie spółek Grupy KDPW oraz na inne instytucje rynku kapitałowego.

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

KDPW_CCP S.A. we współpracy z instytucjami działającymi na rynku finansowym minimum raz w roku przeprowadza testy ciągłości działania z udziałem uczestników rynku. Celem testów jest weryfikacja rozwiązań i procedur przyjętych na wypadek sytuacji kryzysowych, powodujących w szczególności konieczność przeniesienia działalności podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego do ich lokalizacji zapasowych. Okresowe przeprowadzanie tego rodzaju działań jest niezbędne z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych oraz powszechnie stosowanych standardów.

Informacja z przebiegu testów Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW przeprowadzonych w dniu 23.10.2021 r.
Ostatnia aktualizacja:15-12-2021 Do góry