Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Z dniem 22 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte uchwałą nr 50/20 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 8 grudnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany mają na celu skorygowanie zasad obliczania wartości wyrównania do rynku (będącej częścią wymaganego depozytu zabezpieczającego) w zakresie nierozliczonych sald transakcji kasowych, gdzie papiery wartościowe były nabywane/zbywane z prawem do dywidendy/kuponu, a zastosowana bieżąca cena odniesienia uwzględnia fakt ich odcięcia, ponieważ rozrachunek transakcji zawartej w bieżącym dniu i zmiana stanu posiadania papierów wartościowych będzie wykonana po dniu ustalenia praw do pożytków. W tym przypadku wyrównanie do rynku powinno dodatkowo uwzględniać wartość nabytych praw do pożytków na dzień ich wypłaty. Powyższe wynika z faktu, że ryzyko związane z prawami do pożytków jest mitygowane przez KDPW w taki sposób, że zobowiązania i należności stron rozrachunku wynikające z zawieszonych transakcji, których rozrachunek powinien zostać wykonany do dnia lub w dniu ustalenia praw do pożytków zostają skorygowane o wartość wypłaconych pożytków. Wprowadzenie powyższego rozwiązania pozwoli na wyeliminowanie skokowej zmiany wymagań z tytułu depozytu zabezpieczającego w zakresie wyrównania do rynku, wynikającej ze zmiany wartości kuponu po dniu ustalenia praw.

Ostatnia aktualizacja: 08-12-2020 Do góry