Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

W dniu 5 października 2020 r. KDPW_CCP S.A. w porozumieniu z Treasury BondSpot Poland rozpocznie rozliczanie transakcji zawieranych przez uczestników segmentu kasowego z tego rynku. Zastosowanie tego mechanizmu zapewni pełną anonimowość transakcji na tym rynku i pozwoli w sposób istotny zmitygować ryzyko rozliczeń transakcji, a także wyeliminować problem limitów na ryzyko kontrpartnera.

Transakcje z rynku Treasury BondSpot Poland zostaną objęte obecnie funkcjonującym funduszem zabezpieczającym rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnych systemach obrotu organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przez BondSpot S.A. w zakresie rozliczeń transakcji na rynku Treasury BondSpot Poland. KDPW_CCP S.A. będzie w przypadku w/w transakcji stosować mechanizmy zarządzania ryzykiem, które są standardowe dla obrotu zorganizowanego.

Treść zmian do Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot i Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) jest dostępna w zakładce Regulacje/Obrót zorganizowany.
 
Więcej o usłudze
Ostatnia aktualizacja: 22-09-2020 Do góry