Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

European Code of Conduct

European Code of Conduct (CoC) - kodeks postepowania przyjęty przez europejskie instytucje infrastruktury rynkowej jest wynikiem porozumienia pomiędzy Komisją Europejską, instytucjami infrastruktury rynku oraz jego uczestnikami, dotyczącej cen i kosztów usług transakcyjnych i postransakcyjnych w UE . Sygnatariuszami CoC są wszyscy członkowie trzech najważniejszych stowarzyszeń sektora - Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges - FESE), Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych - Partnerów Centralnych (European Association of Central Counterparty Clearing Houses - EACH) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (European Central Securities Depositories Association - ECSDA).

Wytyczne zawarte w CoC dotyczą tylko instrumentów udziałowych i obejmują trzy obszary:
  • przejrzystość cen i usług (price transparency),
  • dostępność i interoperacyjność (access and operability),
  • rozdzielenie usług rozrachunkowych i rozliczeniowych oraz oddzielną księgowość (unbundling of services and account separation)

 
Price Transparency

Część CoC dotycząca price transparency ma na celu ułatwienie uczestnikom rynku poznania i zrozumienia cen usług oferowanych przez instytucje rozliczeniowo-rozrachunkowe, co umożliwi dalsze ich porównania. Każdy z sygnatariuszy został zobowiązany do opublikowania na swej stronie internetowej listy usług wraz z cenami, w tym również informacji na temat rabatów i obniżek oraz do zamieszczenia przykładów, które wyjaśniają sposób naliczania opłat (w tym rabatów i obniżek) dla różnych typów transakcji i typów uczestnictwa.

Zdaniem Komisji Europejskiej Code of Conduct jest instrumentem, który ma wzmagać konkurencyjność rynków UE oraz ułatwiać inwestorom porównywanie kosztów.

 
Sygnatariusze Code of Conduct zobowiązani są do współpracy z powołanym przez Komisję Europejską komitetem, monitorującym implementację CoC - Monitoring Group of the Code of Conduct on Clearing and Settlement  (czyli MOG).

Pełny tekst kodeksu
Opłaty - obrót zorganizowany
Opłaty - obrót otc

Ostatnia aktualizacja:05-05-2016 Do góry