Fundusze, zasób celowy i jego alokacja - KDPW_CCP

Fundusze, zasób celowy i jego alokacja

Parametry wykorzystywane w obliczeniach wpłat do funduszu na wypadek niewypłacalności uczestnika rozliczającego.

OBRÓT ZORGANIZOWANY
  okres obserwacji1 parametr zabezpieczający
zmianę ekspozycji2
Fundusz Rozliczeniowy 60 1,37
Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BondSpot 60 1,82
OBRÓT NIEZORGANIZOWANY (OTC)
Fundusz Zabezpieczający OTC 60 1,59

Data aktualizacji parametrów: 2023-07-06

1 o którym mowa w pkt I.4 oraz w pkt II, odpowiednio, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego OTC, będącego Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany);

2 o którym mowa w pkt I.4, odpowiednio, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego OTC, będącego Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany);

Wysokość środków poszczególnych funduszy, zasobu celowego i wynik alokacji środków zasobu celowego

Aktualizacja wysokości środków zasobu celowego dokonywana jest raz w roku (chyba że następuje zmiana wysokości środków na skutek ich wykorzystania lub uzupełnienia tego zasobu do odpowiedniej wysokości – wówczas zmienione wartości są niezwłocznie publikowane w powyższej tabeli).