Zapraszamy do kontaktu - KDPW_CCP

Zapraszamy do kontaktu

KDPW_CCP S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

telefon: +48 22 537 91 27
mail: ccp@kdpw.pl

NIP: 701-02-37-032
REGON: 142421705
KRS: 0000357452
(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł

LEI: 2594000K576DSCQXI987

Godziny pracy:

w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00,
za wyjątkiem poniżej wskazanych zespołów.

Zespół Rozliczeń
od 7.00 do 20.00

Zespół Zarządzania Ryzykiem
od 8.00 do 20.00

Masz pytania? Napisz do nas,
jesteśmy do Twojej dyspozycji.

* - pola obowiązkowe

Kliknij tutaj, aby odświeżyć