19 Grudnia 2022

Wdrożenie nowego systemu rozliczeniowego dla OTC

Wdrożenie nowego systemu rozliczeniowego dla OTC - KDPW_CCP
W weekend 17/18.12.2022 r. w systemie kdpw_stream z sukcesem zostało wykonane wdrożenie nowego systemu rozliczeniowego dla OTC.

Na witrynie internetowej KDPW_CCP opublikowane zostały nowe komunikaty postrozliczeniowe, które od dnia 19.12.2022 r. opisują proces rozliczeniowy w KDPW_CCP: Uczestnicy/obrót OTC/Komunikaty kdpw_otc
Wdrożenie rozliczeń OTC w nowej formule w rozwijanym w GK KDPW systemie kdpw_stream możliwe było dzięki efektywnej i zaangażowanej współpracy uczestników rozliczających OTC, którzy zrealizowali w ramach testów setki scenariuszy testowych.