12 Października 2023

Testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań

Testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań - KDPW_CCP

W dniach 13-14 listopada 2023 r. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).

Celem testów jest weryfikacja rozwiązań i procedur przyjętych przez KDPW_CCP na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz sprawdzenie czy wszyscy uczestnicy rozliczający są należycie przygotowani do realizacji procedur stosowanych w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji.

Zgodnie z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) wszyscy uczestnicy rozliczający mają obowiązek udziału w testach organizowanych przez KDPW_CCP. Szczegółowy harmonogramach wraz z pełnymi założeniami i scenariuszem testów zostanie przekazany uczestnikom rozliczającym najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem testów.