12 Września 2023

Testy ciągłości działania z udziałem Uczestników

Testy ciągłości działania z udziałem Uczestników - KDPW_CCP
W dniu 14 października 2023 r. (sobota) KDPW_CCP wspólnie z KDPW, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot planują przeprowadzenie testów ciągłości działania z udziałem uczestników rynku.

W ramach testów KDPW_CCP i KDPW dokonają weryfikacji rozwiązań i procedur przyjętych na potrzeby przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych. Okresowe przeprowadzanie tego rodzaju działań, w tym przy udziale Uczestników, jest niezbędne z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych oraz powszechnie stosowanych standardów.

Zwracamy uwagę na zapisy § 32 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz § 36 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) nakładające na wszystkich uczestników rozliczających obowiązek udziału przynajmniej raz w roku w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania (SZCF) organizowanych przez KDPW_CCP.