26 Września 2023

Ring the Bell for Financial Literacy

Ring the Bell for Financial Literacy - KDPW_CCP
Prezes KDPW_CCP Maciej Trybuchowski weźmie udział w uroczystości „Ring the Bell for Financial Literacy”, która zainauguruje tegoroczną edycję World Investor Week (WIW). W wydarzeniu, które odbędzie się 2 października br. o godz. 9.00 w siedzibie GPW, wezmą udział także przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Fundacji GPW.

Zapraszamy do oglądania transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=dtvBEDpIzSQ

Polską inaugurację WIW rozpocznie uroczyste uderzenie w dzwon giełdowy oraz przemówienia Organizatorów i przedstawiciela Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO). Podczas wykładów przedstawicieli UKNF będzie można dowiedzieć się, czy inwestując pieniądze zawsze pomnaża się kapitał, czym różnią się inwestycje na rynku kapitałowym od „okazji” inwestycyjnych oraz posłuchać o cyberoszustwach inwestycyjnych. Zaprezentujemy słuchaczom również projekty edukacyjne, zarówno te, które odbędą się w ramach kampanii WIW, jak i dostępne przez cały rok.

Więcej informacji na stronie https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=114381&title=Ring+the+Bell+for+Financial+Literacy