07 Grudnia 2022

Informacja nt. realizacji rozliczeń w dniu 30 grudnia 2022 r.

Informacja nt. realizacji rozliczeń w dniu 30 grudnia 2022 r. - KDPW_CCP
W związku ze wskazaniem dla uczestników systemów Sorbnet2 i Target2-NBP przez Narodowy Bank Polski godz. 16.00 jako godzinę końca dnia operacyjnego dla realizacji zleceń płatniczych w dniu 30 grudnia 2022 r. oraz w związku z uchwałą KDPW Nr 1398/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. - ograniczenie do dwóch sesji (godz. 10.30 i 13.00) w dniu 30 grudnia 2022 r. rozrachunków zleceń rozrachunku typu DVP,zwracamy szczególną uwagę na finansowe zabezpieczenie potrzeb dotyczących limitów transakcyjnych dla rozliczanych transakcji zawieranych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na BondSpot S.A. oraz w obszarze derywatów OTC, jak również na ograniczone możliwości złożenia w tym dniu po godz. 13.00 na rzecz KDPW_CCP zabezpieczenia w postaci obligacji skarbowych.