10 Kwietnia 2024

GLEIF wprowadza inicjatywę znacznika zgodności z politykami - Policy Conformity Flag

GLEIF wprowadza inicjatywę znacznika zgodności z politykami - Policy Conformity Flag - KDPW_CCP
GLEIF wprowadza inicjatywę znacznika zgodności z politykami - Policy Conformity Flag - mającą na celu zwiększenie przejrzystości na globalnych rynkach finansowych. Znacznik zgodności z politykami to proste, przejrzyste narzędzie dla globalnych użytkowników danych służące do określenia, czy poszczególne rekordy kodu LEI są zgodne z określonymi politykami Regulatory Oversight Committee (ROC). ROC koordynuje i nadzoruje Globalny System LEI (GLEIS).

Inicjatywa ta ma zachęcać do większej przejrzystości transakcji i wspierać ją poprzez bieżące, pełne raportowanie przez podmioty prawne otwartych, znormalizowanych, wysokiej jakości danych referencyjnych podmiotów prawnych dostępnych dla użytkowników, zwiększając przejrzystość i zaufanie wśród uczestników rynku.

Oznaczenie kodu LEI jako kod „zgodny” oznacza, że spełnione zostały następujące warunki:

  • Rejestracja kodu LEI jest aktualna – rejestracja kodu LEI została terminowo odnowiona. 
  • Raportowanie na poziomie 2 jest kompletne – podmiot prawny zaraportował dane dotyczące swoich bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących bądź jeden z dopuszczalnych powodów braku raportowania tych danych.

Korzyści ze stosowania znacznika zgodności z politykami:

  • Zwalczanie przestępstw finansowych – znacznik zgodności z politykami zapewnia większą dokładność i kompletność danych, co umożliwia skuteczniejsze udostępnianie i zestawianie krytycznych zestawów danych, usprawniając pogłębioną analizę niezbędną dla potrzeb wykrywania i zwalczania przestępstw finansowych.
  • Monitorowanie ryzyka rynkowego – znacznik zgodności z politykami ułatwia wykrywanie wzajemnych powiązań i analizę niezbędną dla potrzeb monitorowania ryzyka na rynkach finansowych. 
  • Usprawnienie procesów operacyjnych – znacznik zgodności z politykami zwiększa przejrzystość zgodności z politykami istotną dla procesów operacyjnych, w szczególności szybszą analizę, co ogranicza brak możliwości realizacji transakcji, obniża koszty dostępności zbiorów danych, uzgadniania, oczyszczania i agregacji danych oraz koszty raportowania.