Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

O usłudze

Monitoring zleceń Członków Giełdy – usługa RMA (Risk Management Access)

Usługa RMA przeznaczona jest dla uczestników rozliczających w stosunku do i za zgodą tych Członków Giełdy, dla których świadczą oni usługi rozliczeniowe.

Usługa RMA stanowi dodatkowy, odrębny instrument zarządzania ryzykiem dedykowany dla uczestników rozliczających i umożliwia: 
  • definiowanie, zmianę i usuwanie limitów dla zleceń Członków Giełdy przez nich rozliczanych; 
  • blokowanie możliwości wprowadzenia nowych zleceń przez danego Członka Giełdy w instrumentach notowanych na rynku kasowym i/lub terminowym (funkcjonalność „Kill Switch”);
  • anulowanie już wprowadzonych zleceń danego Członka Giełdy, dla których rozliczającym jest dany uczestnik rozliczający (funkcjonalność „Kill Switch”).

Oferowana w ramach usługi RMA kontrola zleceń i transakcji zawieranych przez Członków Giełdy dokonywana przez ich uczestników rozliczających jest niezwykle istotna dla stabilności przepływu środków finansowych i papierów wartościowych, a przez to wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi.

Usługa RMA może być wykorzystana w następujących warunkach:
  • kontrolowany: Członek Giełdy, kontrolujący: uczestnik rozliczający z upoważnieniem Członka Giełdy;
  • kontrolowany i kontrolujący: ten sam Członek Giełdy.

Warunki uruchomienia usługi RMA:
  • złożenie wniosku przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP (wg wzoru),
  • zgłoszenie przez KDPW_CCP do GPW informacji o zamówieniu usługi przez danego uczestnika rozliczającego, 
  • wyrażenie zgody przez Członka Giełdy (zgodnie z umową z GPW).

Usługa RMA jest udostępniana przez KDPW_CCP S.A. na podstawie umowy z GPW w Warszawie S.A.

Wniosek o uruchomienie usługi RMA
- do wniosku należy załączyć wypełniony i podpisany formularz Zamówienia usługi RMA
Wniosek o zakończenie/ograniczenie korzystania z usługi RMA
- do wniosku należy załączyć wypełniony i podpisany formularz Zamówienia usługi RMA
Zamówienie usługi RMA
więcej o usłudze RMA

Użytkownicy usługi RMA mogą dokonać zgłoszenia błędów w usłudze drogą mailową na adres: ccp@kdpw.pl


Ostatnia aktualizacja:19-12-2017 Do góry