Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aplikacja GUI

Aplikacja internetowa (GUI) dedykowana dla uczestników rozliczających KDPW_CCP umożliwia przeglądanie podstawowych informacji dotyczących rozliczeń papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. W pierwszym etapie udostępnione zostało przeglądanie:
  • kont rozliczeniowych i ich atrybutów, w tym numerów klasyfikacyjnych klientów (NKK),
  • pozycji rozliczeniowych w papierach wartościowych i w instrumentach pochodnych,
  • wysokości limitu transakcyjnego dla transakcji z rynku regulowanego,
  • informacji dotyczących rozliczenia sesji kompensacyjnej na OTC,
  • wniesionych zabezpieczeń do KDPW_CCP i prognozowanych pożytków z tych środków.

Dostęp do aplikacji jest możliwy bezpośrednio po zalogowaniu się poprzez stronę http://www.kdpwccp.pl/ do usług Grupy Kapitałowej KDPW.

Warunkiem korzystania z aplikacji GUI jest posiadanie przez zainteresowane osoby konta dostępowego w ramach jednolitego systemu dostępowego w KDPW. W celu uzyskania dostępu do usługi KDPW_CCP w ramach aplikacji GUI konieczne jest zaakceptowanie warunków dostępowych, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz wypełnienie odpowiedniego formularza w aplikacji służącej do zarządzania kontem dostępowym i potwierdzenie posiadanego upoważnienia do działania w imieniu podmiotu (uczestnika rozliczającego), którego reprezentuje osoba wypełniająca formularz. Jeżeli uczestnik KDPW_CCP jest jednocześnie uczestnikiem KDPW i posiada już konto dostępowe do aplikacji internetowych KDPW objętych jednolitym systemem dostępowym, aby uzyskać dostęp do usług KDPW_CCP, będzie on zobligowany do wykonania powyższych czynności.

Skrócony opis GUI
Warunki dostępu do aplikacji
Instrukcja dotycząca konta dostępowego
Zasady procedowania wniosków o nadawanie uprawnień dostępowych do aplikacji

Uprawnienia dostępowe będzie mógł posiadać tylko pracownik upoważniony przez uczestnika rozliczającego, który posiada certyfikat w systemie SWI.

W przypadku uczestników KDPW_CCP pozyskanie profilu „Podstawowe usługi KDPW_CCP” będzie wystarczającym, aby uzyskać dostęp do podstawowych informacji dotyczących rozliczeń papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.
Ostatnia aktualizacja:09-09-2021 Do góry