Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zasady wymiany informacji

System ESDI/Web służy do wymiany komunikatów systemowych i korespondencji, przesyłanych w formie elektronicznej pomiędzy KDPW_CCP i KDPW a uczestnikami i kontrahentami. Przekazywanie dokumentów elektronicznych do KDPW_CCP, jak również z KDPW_CCP do uczestników, następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Pliki przesyłane systemem ESDI/Web opatrzone są podpisem elektronicznym osoby składającej oświadczenie w imieniu danej instytucji. Kanał ESDI/Web dostępny jest przez przeglądarkę internetową i zapewnia instytucjom współpracującym z KDPW_CCP i KDPW przesyłanie informacji o tzw. niskim wolumenie komunikatów w modelu (U2A).

Dostęp do ESDI/Web przyznawany jest na podstawie wydawanych przez KDPW imiennych certyfikatów SWI, służących do uwierzytelniania osoby przekazującej komunikat. 
Dostęp do systemu ESDI/WEB

Witryna do zdalnego odnawiania certyfikatów
Sprawy formalne SWI Uczestnicy KDPW i KDPW_CCP

Zasady korzystania z Systemu Wymiany Informacji do komunikacji pomiędzy uczestnikiem a KDPW_CCP określa Załącznik nr 6 do Regulaminu Systemu Wymiany Informacji.

Metody dostarczania do KDPW_CCP przez uczestników informacji finansowych oraz informacji o wartości ekspozycji względem innych kontrahentów centralnych:
  • za pośrednictwem systemu SWI;
  • pocztą elektroniczną na adres ccp@kdpw.pl z adresu wcześniej wskazanego w wykazie osób upoważnionych przez uczestnika do kontaktów z KDPW_CCP.
Dokumenty przesyłane za pośrednictwem systemu SWI lub poczty elektronicznej mogą zostać dodatkowo zaszyfrowane przez uczestnika przy wykorzystaniu metody akceptowanej przez KDPW_CCP (Metoda wymiany i przetwarzania elektronicznych dokumentów w sposób poufny), a w przypadku jeśli zawierają informacje poufne w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powinny zostać oznaczone jako „informacja poufna” i zaszyfrowane.
Ostatnia aktualizacja:16-08-2022 Do góry