Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opłaty – obrót zorganizowany

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat, która jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT:
1/ opłata za uczestnictwo w danym roku kalendarzowym - do 21/02 tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo nastąpiło w okresie od 01/02 do 31/12 danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym umowa ta została zawarta,
2/ opłaty kwartalne - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego,
3/ pozostałe opłaty - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:
  • czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - została wykonana albo była wykonywana, albo
  • zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT:
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.

Obowiązujące zniżki i zwolnienia z opłat:

Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(pkt 2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.3.1 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2023 r.
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.   nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałami nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r., nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r., nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r., nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r., nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia z dnia 4 stycznia 2018 r., nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., nr 36/338/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2018 r., nr 9/356/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r., nr 53/400/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 14/422/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 59/467/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 6/489/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 51/534/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 2/546/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 24/568/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks.
(pkt 3.1.1.3 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 maja 2018 r. do 28 lutego 2023 r.

Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW _CCP deklaracji.
Uchwała nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. zmieniona uchwałami nr 33/335/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2018 r., nr 11/358/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r., nr 55/402/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 16/424/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 61/469/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 8/491/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 52/535/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 3/547/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 25/569/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(pkt 2.1, pkt 3.1.1.1, pkt 3.1.1.2, pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.3.1 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 28 lutego 2023 r.

Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
Uchwała nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniona uchwałami nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., nr 10/357/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. , nr 54/401/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 15/423/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 60/468/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 7/490/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 53/536/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 4/548/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 26/570/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach
(pkt 3.1.1.2.1 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2023 r.
Uchwała nr 6/353/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami nr 50/397/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 12/420/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 57/465/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 4/487/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 54/537/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 5/549/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 27/571/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w KDPW_CCP S.A., pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym
(pkt 2.1.1 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2023 r.
Uchwała nr 8/355/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami nr 52/399/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 13/421/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 58/466/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 5/488/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 55/538/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 6/550/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 28/572/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

Czasowe obniżenie opłat za rejestrację transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe
(pkt 3.1.1.4, pkt 3.1.1.4.1 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 października 2019 r. do 28 lutego 2023 r.
Uchwała nr 57/404/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., zmieniona uchwałami nr 17/425/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 62/470/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 9/492/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 56/539/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 7/551/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 29/573/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

Zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP
(pkt 2.3 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Uchwała nr 1/545/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r. zmieniona uchwałą nr 21/565/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 3 czerwca 2022 r.


KONTAKT W SPRAWIE OPŁAT:
Wszelkie pytania dot. Tabeli Opłat, interpretacji poszczególnych zapisów Tabeli Opłat, sposobu naliczania opłat czy wystawiania faktur prosimy kierować:
  • na specjalny adres mailowy - oplaty@kdpw.pl
  • pod nr tel.: +48 22 537 94 79

FAKTURA ELEKTRONICZNA
 Faktura elektroniczna
 
 
 
 
    Ostatnia aktualizacja:16-09-2022 Do góry