Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Udostępnienie informacji o wypracowanych pożytkach od środków zgromadzonych w systemie gwarantowania rozliczeń

Nowa funkcjonalność – udostępnienie informacji o wypracowanych pożytkach od środków zgromadzonych w systemie gwarantowania rozliczeń
W jesiennym oknie wdrożeniowym, tj. w terminie 17-18 listopada 2018 r., została udostępniona nowa usługa dla uczestników rozliczających KDPW_CCP w obsłudze pożytków od środków zgromadzonych jako depozyty zabezpieczające i udziały w funduszach, umożliwiająca cykliczne przekazywanie dodatkowych danych. Przekazywane informacje dotyczą proponowanego podziału prognozowanej wartości pożytków (informacja miesięczna, dwa pierwsze miesiące kwartału) i proponowanego podziału wartości pożytków faktycznie wypracowanych (informacja na koniec kwartału) na poziomie zdefiniowanych w systemie kdpw_stream kont zabezpieczeń (PB), prowadzonych dla uczestnika rozliczającego (z dokładnością do NKK). Procentowy udział w zabezpieczeniach w podziale na konto PB z jego atrybutami (Typ własności, Typ uczestnictwa, Identyfikator umowy reprezentacji) dla danego uczestnika rozliczającego w danej walucie i na dany typ zabezpieczenia wyliczany jest jako iloraz zagregowanej wartości zabezpieczeń danego NKK i zagregowanej wartości zabezpieczeń uczestnika w danym miesiącu.
Wartości pożytków przypadających na konto PB u danego uczestnika rozliczającego to iloczyn procentowego udziału i wartości pożytków przypadających na uczestnika rozliczającego, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku sposobem matematycznym.
Dodatkowe dane dot. proponowanego podziału pożytków obejmują następujące typy zabezpieczeń: Właściwy Depozyt Zabezpieczający (MARS), Depozyt wstępny OTC (OTCL), Właściwy Depozyt Zabezpieczający OTC (OTCM), Wstępny Depozyt zabezpieczający Pożyczek negocjowanych (MRLI), Właściwy Depozyt zabezpieczający (MRLB). Raport dla danego uczestnika rozliczającego generowany będzie w systemie kdpw_stream pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, wyłącznie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania, w strukturze komunikatu xml: colr.sm2.001.01.

Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Xsd Docx
colr.sm2.001.01 Informacja o wysokości pożytków      

Obsługa nowego komunikatu xml dostępna będzie w środowisku testowym (TSTB) od dnia 22 października 2018 r.

 

Ostatnia aktualizacja:20-11-2018 Do góry