Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Oznaczanie typów kodów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022

W związku z prowadzonym w Grupie KDPW projektem oznaczania typów kodów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022, na wniosek Uczestników rozliczających przeprowadzono dodatkowe konsultacje dotyczące stosowania wyżej wymienionych kodów w komunikacji z KDPW_CCP.
W wyniku konsultacji przeprowadzonych w ramach National Market Practice Group (NMPG PL) uzgodniono, że nowe kody operacji rozrachunku ISO, kody rynku i trybu obrotu będą przekazywane w następujących komunikatach udostępnianych przez KDPW_CCP, w zakresie rozliczeń rynku kasowego:
  1. sese.sts.002.02 - potwierdzenie przyjęcia transakcji do rozliczeń,
  2. camt.smt.001.03 - wykaz zobowiązań i należności w dniu zawarcia transakcji (w KDPW_CCP zostanie wprowadzona nowa wersja oznaczona jako camt.smt.001.04.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym specyfikacja wymagań oraz struktura zmienianego komunikatu  camt.smt.001.04 zostały zamieszczone w serwisie internetowym KDPW.
 
Jednocześnie postanowiono, że nowe oznaczenia nie będą stosowane dla rozliczeń rynku terminowego ani transakcji z obszaru OTC ze względu na specyfikę tych rynków, brak rozrachunku w KDPW oraz stosowanie odrębnych typów komunikatów.

Od 1 kwietnia 2019 r. zostanie udostępniona możliwość testowania oznaczeń kodów operacji dla papierów wartościowych według standardu ISO15022/ISO20022 tylko i wyłącznie w środowisku testowym TSTB.

Zmiany w przekazywaniu informacji do uczestników rozliczających zostały wdrożone do środowiska produkcyjnego w dniu 30 września 2019 r.
Ostatnia aktualizacja:12-11-2019 Do góry