Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikaty kdpw_stream

Pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami, oświadczenia i informacje sporządzone w formie elektronicznej, przygotowane w określonym formacie lub w określonej strukturze, są dostarczane za pośrednictwem KDPW. Prezentujemy informacje o strukturze lub formacie poszczególnych komunikatów.

Ogólne zasady budowy komunikatów xml w systemie kdpw_stream
Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozliczeń i rozrachunku

 

Komunikaty kdpw_stream używane przez KDPW_CCP
Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Schemat Przyklad
acmt.blr.001.02 Komunikat blokady kont uczestników      
acmt.bls.001.02 Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady      
acmt.rqa.002.02 Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego      
acmt.rqa.003.01 Instrukcja dotycząca agregacji konta rozliczeniowego      
acmt.rqc.001.03 Instrukcja dotycząca NKK      
acmt.sta.002.02 Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego      
acmt.sta.003.01 Status instrukcji dotyczącej agregacji konta rozliczeniowego      
acmt.stc.001.03 Status instrukcji dotyczącej NKK      
admi.err.001.01 Błąd formalny      
auth.mrg.001.01 Rejestracja zabezpieczenia klienta    
auth.sts.001.01 Status rejestracji zabezpieczenia klienta    
camt.smt.001.04 Salda rozliczeń pieniężnych      
colr.adn.001.01 Parametry ustalane przez KDPW_CCP, wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on    
colr.ins.001.02 Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia        
colr.ins.002.03 Rejestracja zabezpieczenia klienta      
colr.mrg.001.04 Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających      
colr.mrl.001.03 Stan limitu transakcyjnego      
colr.mrl.002.02 Stan limitu płatności      
colr.mrs.001.04 Status limitu transakcyjnego      
colr.mrs.002.02 Status limitu płatności      
colr.sgf.001.03 Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszy zabezpieczających    
colr.sm1.002.03  Raport rejestru zabezpieczeń KDPW_CCP        
colr.sm2.001.01 Informacja o wysokości pożytków      
colr.stm.001.02 Zestawienie zobowiązań / należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem      
colr.sts.001.03 Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia        
colr.sts.002.01 Status rejestracji zabezpieczenia klienta      
demt.smc.001.01 Salda rozliczeń pieniężnych - instrumenty pochodne      
demt.smd.001.02 Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym      
demt.smp.001.01 Informacje o procesie dostawczym KOS      
reda.con.003.01 Informacja o koncentracji instrumentów w klasach      
secl.str.001.01 Informacja o raportowaniu transakcji      
semt.rqh.001.01 Zapytanie o saldo      
semt.rqs.001.01 Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej      
semt.smh.001.01 Zestawienie stanów posiadania      
semt.smt.002.01 Wyciąg z konta rozliczeniowego      
semt.ssf.001.02 Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji      
sese.inp.001.01 Instrukcja zmiany statusu aktywów      
sese.ins.001.01 Instrukcja rozliczeniowa      
sese.sts.005.01 Informacja o statusie rozliczenia kontraktów terminowych i opcji      
sese.sts.002.02 Potwierdzenie przyjęcie transakcji do rozliczeń z rynku kasowego i terminowego              
sese.stt.001.01 Status instrukcji technicznej      
sese.tec.001.02 Instrukcja techniczna      

Komunikaty informujące o poziomie parametrów ryzyka wyliczanych według metodologii
SPAN*
Nazwa komunikatu Opis komunikatu
rrmmddKM.ZRS Informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN
rrmmddRPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka - plik xml do wykorzystania w aplikacji SPAN
rrmmddRPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - plik xml do wykorzystania w aplikacji SPAN
rrmmddLQ.ZRS Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN
* Komunikaty udostępniane UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB

 

Tabela Zabezpieczeń
Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Schemat Przykład
reda.fin.002.01 Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie      

Komunikaty ISO20022 z obszaru funkcjonalnego: Clearing
Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream  

Struktury wszystkich komunikatów ISO20022 z obszaru Clearing dostępne są na platformie  MyStandards 

Poniższa dokumentacja stanowi własność intelektualną SWIFT i jest publikowana na stronach KDPW za zgodą tej organizacji SWIFT © 2010 All rights reserved. 

Aktualne wersje dokumentacji można znaleźć również na stronach: www.swift.com oraz  www.iso20022.org 
Specyfikacja techniczna komunikatów z obszaru Clearing: Message Reference Guide 
Specyfikacja techniczna komunikatów z obszaru Clearing: Message Usage Guidelines

Nagłówek komunikatów ISO20022 Business Application Header
Aktualną wersję dokumentacji nagłówka BAH można znaleźć na stronach: www.iso20022.org 
Specyfikacja techniczna nagłówka Business Application Header
Nazwa komunikatu Opis komunikatu Schemat  Przykład 
 Business Application Header head.001.001.01  Nagłówek komunikatu     


Obsługa Funduszu Rozliczeniowego i Depozytów Zabezpieczających  
Nazwa komunikatu Opis komunikatu  Pdf
DGR Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów oraz ich rozliczeniu kwartalnym  
* Komunikat stałopolowy - udostępniany UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB


Zmiany komunikatów

Ostatnia aktualizacja:28-04-2022 Do góry