Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Warunki uczestnictwa w KDPW_CCP - obrót zorganizowany

Zgodnie z treścią Reguły 18 (Principle 18: Access and participation requirements) zawartej w CPSS-IOSCO Principles for financial market infrastructures (April 2012), w KDPW_CCP obowiązują obiektywne i publicznie dostępne kryteria uczestnictwa oparte na analizie ryzyka, które umożliwiają niedyskryminacyjny i szeroki dostęp do świadczonych przez tę izbę usług. Jednocześnie KDPW_CCP stawia odpowiednie wymogi dotyczące uczestnictwa, które gwarantują bezpieczeństwo i wydajność prowadzonej przez niego działalności, jak również rynków, które obsługuje.

Szczegółowe informacje dot. typów i kryteriów uczestnictwa oraz wymogów z nim związanych znajdują się pod poniższymi linkami:
Kto może zostać uczestnikiem KDPW_CCP
Typy uczestnictwa w KDPW_CCP
Jak zostać uczestnikiem KDPW_CCP
Warunki do spełnienia po uzyskaniu statusu uczestnika KDPW_CCP
Ostatnia aktualizacja:30-01-2019 Do góry