Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozwiązanie umowy o uczestnictwo - obrót zorganizowany

Zgodnie z § 77a Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) rozwiązanie umowy o uczestnictwo może nastąpić:
  1. na wniosek uczestnika rozliczającego,
  2. za porozumieniem stron,
  3. na podstawie jednostronnego oświadczenia złożonego przez KDPW_CCP w trybie, o którym mowa w § 77b (pozbawienie uczestnictwa).

Zgodnie z §15a ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), uczestnik rozliczający zaprzestaje wykonywania obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez inny podmiot, z chwilą rozwiązania albo zmiany umowy o uczestnictwo w tym zakresie.
Warunki rozwiązania uczestnictwa uregulowane zostały w Rozdziale V Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany)
Ostatnia aktualizacja:20-09-2016 Do góry