Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opłaty

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat, która jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT:

1/ opłata za uczestnictwo w danym roku kalendarzowym - do 21/02 tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo nastąpiło w okresie od 01/02 do 31/12 danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym umowa ta została zawarta,
2/ opłaty kwartalne - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego,
3/ pozostałe opłaty - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:
  • czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - została wykonana albo była wykonywana, albo
  • zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT:
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.

Obowiązujące zniżki i zwolnienia z opłat:

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających
(ppkt 5.1 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała nr 11/494/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., zmieniona Uchwałą nr 31/514/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r.

Obniżka opłat za uczestnictwo w typie uczestnictwa „uczestnik nierozliczający”. Opłata ta za rok 2021 wynosi 5000 zł, jeżeli zawarcie umowy nastąpi w pierwszym półroczu 2021 roku - opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości obniżonej stawki (5000 zł), a jeśli w drugim półroczu 2021 roku - opłata ta jest pobierana w ½ wysokości obniżonej stawki (2500 zł).
(pkt 1.2 Tabeli Opłat)
Uchwała nr 13/496/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro) wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających.
(ppkt 5.2 Tabeli Opłat)
Obowiązuje od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała nr 33/516/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r.

Archiwum 

KONTAKT W SPRAWIE OPŁAT:
Wszelkie pytania dot. Tabeli Opłat, interpretacji poszczególnych zapisów Tabeli Opłat, sposobu naliczania opłat czy wystawiania faktur prosimy kierować:
  • na specjalny adres mailowy - oplaty@kdpw.pl
  • pod nr tel.: +48 22 537 94 79

FAKTURA ELEKTRONICZNA
Faktura elektroniczna
Ostatnia aktualizacja:08-07-2021 Do góry