Struktura komunikatu: Status instrukcji dotyczącej konta (acmt.sta.002.02)


Komunikat przekazywany z systemu KDPW w odpowiedzi na instrukcję dotyczącą konta. Komunikat zawiera status przesłanej instrukcji oraz ewentualny kod i przyczynę błędu.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

AccountDetails- Konto rozliczeniowe (typ złożony)

Opis Atrybuty konta rozliczeniowego
Elementy

składowe
AcctOwnr

FrmlAcctInf

RglrAcctInf{0,1}

SttlmtAcctDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AccountDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="FrmlAcctInf" type="FormalAccountInformation" />

     <xs:element name="RglrAcctInf" type="RegularAccountInformation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmtAcctDtls" type="SettlementAccountInformation" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AccountDetails/AcctOwnr- Uczestnik - właściciel konta (element)

Opis Uczestnik - właściciel konta w postaci kodu KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

AccountDetails/FrmlAcctInf- Konto formalne (element)

Opis Atrybuty konta konta formalnego
Typ FormalAccountInformation
Źródło <xs:element name="FrmlAcctInf" type="FormalAccountInformation" />

AccountDetails/RglrAcctInf- Atrybuty konta podmiotowego (element)

Opis Atrybuty konta podmiotowego
Typ RegularAccountInformation
Źródło <xs:element name="RglrAcctInf" type="RegularAccountInformation" minOccurs="0" />

AccountDetails/SttlmtAcctDtls- Dane konta rozrachunku (element)

Opis Dane konta rozrachunku
Typ SettlementAccountInformation
Źródło <xs:element name="SttlmtAcctDtls" type="SettlementAccountInformation" minOccurs="0" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FormalAccountInformation- Atrybuty konta formalnego (typ złożony)

Opis Atrybuty konta formalnego
Elementy

składowe
OwnrTp

MmbTp

ReprAgrmntId

LglBase{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FormalAccountInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

     <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

     <xs:element name="ReprAgrmntId" type="Max2Text" />

     <xs:element name="LglBase" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FormalAccountInformation/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności np. papiery własne, klienta, rachunek papierów wartościowych
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

FormalAccountInformation/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

FormalAccountInformation/ReprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="ReprAgrmntId" type="Max2Text" />

FormalAccountInformation/LglBase- Podstawa prawna (element)

Opis Podstawa prawna
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="LglBase" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
acmt.sta.002.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="acmt.sta.002.02" type="acmt.sta.002.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/acmt.sta.002.02- Status instrukcji dotyczącej konta (element)

Opis Status instrukcji dotyczącej konta
Typ acmt.sta.002.02
Źródło <xs:element name="acmt.sta.002.02" type="acmt.sta.002.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
RltdRef

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzedniego komunikatu (element)

Opis Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji dotyczącej konta.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OperationDetails- Szczegóły operacji na koncie (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji na koncie
Elementy

składowe
OprCd

Źródło <xs:complexType name="OperationDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OperationDetails/OprCd- Kod operacji na koncie (element)

Opis Kod operacji na koncie. Dozwolone wartości: CRTA-Utworzenie konta; CLSA-Zamknięcie konta; SUSP-Zawieszenie konta; CHGA - Zmiana charakterystyki konta.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
RsnCd{0,1}

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation- Informacje dotyczące konta podmiotowego (typ złożony)

Opis Atrybuty konta podmiotowego
Elementy

składowe
AcctTp

ClntTp{0,1}

PrtfNb{0,1}

AcctId{0,1}

AcctNm{0,1}

RprtAut{0,1}

NettTp{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RegularAccountInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctTp" type="Max2Text" />

     <xs:element name="ClntTp" type="Max8Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtfNb" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctNm" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RprtAut" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NettTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegularAccountInformation/AcctTp- Rodzaj konta (element)

Opis Rodzaj konta
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="AcctTp" type="Max2Text" />

RegularAccountInformation/ClntTp- Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (element)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="ClntTp" type="Max8Text" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/PrtfNb- Numer portfela (element)

Opis Numer portfela
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="PrtfNb" type="Max2Text" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/AcctNm- Nazwa konta (element)

Opis Opcjonalna nazwa konta
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctNm" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/RprtAut- Autoryzacja dla KDPW_CCP do raportowania (element)

Opis Autoryzacja dla KDPW_CCP do raportowania
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="RprtAut" type="Max1Text" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/NettTp- Rodzaj naliczania pozycji netto (element)

Opis Rodzaj naliczania pozycji netto. Dopuszczalne wartości: GROS - do rozrachunku brutto w pw, NETT - netting w pw, NETD - netting kierunkowy w pw, NOTT- netting w p.w. z badaniem progu opłacalności, NOTD - netting kierunkowy w p.w. z badaniem progu opłacalności.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="NettTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementAccountInformation- Dane konta rozrachunku (typ złożony)

Opis Dane konta rozrachunku
Elementy

składowe
AcctOwnr

AcctId

Źródło <xs:complexType name="SettlementAccountInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementAccountInformation/AcctOwnr- Uczestnik - właściciel konta (element)

Opis Uczestnik - właściciel konta w postaci kodu KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

SettlementAccountInformation/AcctId- Identyfikator konta rozrachunku (element)

Opis Identyfikator konta rozrachunku
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

Status- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

acmt.sta.002.02- Status instrukcji dotyczącej konta (typ złożony)

Opis Status instrukcji dotyczącej konta
Elementy

składowe
GnlInf

OprDtls{0,1}

AcctDtls

Sts

Źródło <xs:complexType name="acmt.sta.002.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" />

     <xs:element name="Sts" type="Status" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

acmt.sta.002.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

acmt.sta.002.02/OprDtls- Szczegóły operacji (element)

Opis Szczegóły operacji
Typ OperationDetails
Źródło <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" minOccurs="0" />

acmt.sta.002.02/AcctDtls- Informacje o koncie (element)

Opis Informacje o koncie
Typ AccountDetails
Źródło <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" />

acmt.sta.002.02/Sts- Status (element)

Opis Status
Typ Status
Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />