Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Uchwały Zarządu KDPW_CCP - obrót zorganizowany

Rok / Miesiąc uchwały
2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Uchwały: 2021
2021-11-30 Uchwała Nr 34 / 2021 wskazanie dni w 2022, w których nie dokonuje się rozliczeń w walucie polskiej i walucie euro transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym
2021-09-29 Uchwała Nr 25 / 2021 BANK POCZTOWY S.A. - przyznanie statusu uczestnika rozliczającego, w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności, w typie uczestnictwa: indywidualny uczestnik rozliczający.
2021-09-15 Uchwała Nr 23 / 2021 BNP PARIBAS SEQURITIES SERVICES S.K.A. ODDZIAŁ W POLSCE - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń, w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności powierniczej, o typ uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez INTERACTIVE BROKERS CENTRAL EUROPE ZRT.
2021-05-18 Uchwała Nr 8 / 2021 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń, w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności powierniczej, o typ uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez ERSTE GROUP BANK AG
2021-05-17 Uchwała Nr 7 / 2021 MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S.A. - przyznanie statusu uczestnika rozliczającego, w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności, w typie uczestnictwa: indywidualny uczestnik rozliczający
2021-04-06 Uchwała Nr 6 / 2021 określenie minimalnej wielkości wstępnego depozytu rozliczeniowego wnoszonego przez uczestnika posiadajacego status uczestnika rozliczającego, w zakresie transakcji rozliczanych na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu
Ostatnia aktualizacja:06-06-2013 Do góry