Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje KDPW_CCP - obrót zorganizowany

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 
   stan prawny na dzień 25 kwietnia 2022 r., obowiązuje z uchwałami: nr 48/112/13 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 23/325/18 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 35/276/17 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 6/353/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 8/355/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 57/404/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.)., nr 1/545/22 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.)

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
   Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
   Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie


   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   (pkt 2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.3.1 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2023 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP  nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałami nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r., nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r., nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r., nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r., nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r., nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., nr 36/338/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2018 r., nr 9/356/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r., nr 53/400/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 14/422/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 59/467/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 6/489/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 51/534/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 2/546/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,nr 24/568/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

   Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks.
   (pkt 3.1.1.3 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 maja 2018 r. do 28 lutego 2023 r.

   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW _CCP deklaracji.
   Uchwała nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. zmieniona uchwałami nr 33/335/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2018 r., nr 11/358/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r., nr 55/402/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 16/424/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 61/469/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 8/491/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 52/535/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 3/547/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 25/569/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   (pkt 2.1., pkt 3.1.1.1, pkt 3.1.1.2, pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.3.1 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 28 lutego 2023 r.

   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniona uchwałami nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., nr 10/357/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. , nr 54/401/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 15/423/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 60/468/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 7/490/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 53/536/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 4/548/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r.,nr 26/570/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach
   (pkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2023 r.
   Uchwała nr 6/353/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami nr 50/397/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 12/420/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 57/465/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 4/487/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 54/537/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,nr 5/549/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 27/571/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w KDPW_CCP S.A., pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym
   (pkt 2.1.1 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2023 r.
   Uchwała nr 8/355/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami nr 52/399/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 13/421/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 58/466/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 5/488/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 55/538/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.,nr 6/550/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 28/572/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

   Czasowe obniżenie opłat za rejestrację transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe
   (pkt 3.1.1.4, pkt 3.1.1.4.1 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 października 2019 r. do 28 lutego 2023 r.
   Uchwała nr 57/404/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., zmieniona uchwałami nr 17/425/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 62/470/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 9/492/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 56/539/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r., nr 7/551/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r., nr 29/573/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 14 września 2022 r.

   Zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP
   (pkt 2.3 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
   Uchwała nr 1/545/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 marca 2022 r. zmieniona uchwałą nr 21/565/22 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 3 czerwca 2022 r.

   Archiwum zmian

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
   stan prawny na dzień 25 kwietnia 2022 r.

    

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
    

   Archiwum zmian

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   stan prawny na dzień 25 kwietnia 2022 r.

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami

   Archiwum zmian
    

   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
   stan prawny na dzień 25 kwietnia 2022 r.


   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot


   Archiwum zmian

   Porozumienie w sprawie dostępu do usług KDPW_CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI
   stan prawny na dzień 5 listopada 2022 r.

    

   Porozumienie w sprawie dostępu do usług KDPW CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI
      


     Archiwum zmian

     Zasady wymiany informacji
   Ostatnia aktualizacja:07-11-2022 Do góry