Archived - KDPW_CCP

Archived


 

Zmiany związane z rozwojem systemu rozliczeń OTC

W Q4 2022 KDPW_CCP wdrożył zmiany systemowe mające na celu uruchomienie rozliczeń OTC w nowej formule. Wdrożenie zostało poprzedzone testami z uczestnikami, które objęły następujące funkcjonalności:
 
  • zarządzanie kontami rozliczeniowymi i ich atrybutami;
  • przyjęcie do rozliczenia transakcji z MarkitWire;
  • zarządzanie zabezpieczeniami wymaganymi w procesie rozliczenia;
  • kompresja transakcji;
  • porting portfela transakcji pomiędzy kontami własnymi uczestnika;
  • udział w aukcji derywatów OTC;