Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Kapitały własne KDPW_CCP

Część systemu gwarantowania rozliczeń stanowi kapitał własny KDPW_CCP S.A., w tym wydzielony z majątku własnego KDPW_CCP zasób celowy – KDPW_CCP przeznacza na ten cel środki własne w wysokości odpowiadającej co najmniej 25% wymogu kapitałowego (zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia EMIR).
Wysokość środków stanowiących zasób celowy jest obliczana z uwzględnieniem alokacji tych środków w stosunku do wartości funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających prowadzonych przez KDPW_CCP. Środki zasobu celowego KDPW_CCP są narzędziem używanym tuż po wykorzystaniu środków wniesionych do funduszu rozliczeniowego albo właściwego funduszu zabezpieczającego wniesionych przez naruszającego uczestnika. Następnie, po wykorzystaniu środków funduszu rozliczeniowego albo właściwego funduszu zabezpieczającego wniesionych przez pozostałych uczestników, należy sięgnąć po środki majątku własnego KDPW_CCP do wysokości 110% ustalonej wysokości wymogu kapitałowego. Po ich wyczerpaniu wzywa się uczestników do wniesienia wpłat dodatkowych do funduszu rozliczeniowego albo właściwego funduszu zabezpieczającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości poprzedniej wpłaty. Finalnie sięga się po środki z pozostałego majątku własnego KDPW_CCP. Kolejność uruchamiania środków systemu obrazuje schemat.

KDPW_CCP informuje uczestników o wysokości środków stanowiących zasób celowy, a także o wyniku alokacji tych środków w zakładce Fundusze, zasób celowy i jego alokacja

Ostatnia aktualizacja:07-04-2017 Do góry