Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

HVaR - wyznaczanie depozytów zabezpieczających

W celu zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko kredytowe KDPW_CCP nakłada na uczestników obowiązek wnoszenia depozytów zabezpieczających. Wykorzystywany przez KDPW_CCP model kalkulacji depozytu zabezpieczającego pozwala na kwantyfikacje ryzyka wynikającego ze zmian wyceny wszystkich typów instrumentów będących przedmiotem rozliczeń.

Wymagany depozyt zabezpieczający jest równy wartości HVaR (VaR obliczany metodą scenariuszy historycznych) dla danego konta, przy zastosowaniu odpowiednich parametrów.

Przyjęte przez KDPW_CCP parametry ryzyka w modelu HVaR
Parametr

Wartość parametru

Poziom ufności

99,5%

Okres likwidacji pozycji

5 dni

Okno obserwacji

docelowo 10 lat

Wygaszanie

brak (λ=100%)

Metoda perturbacji

- stopy procentowe - addytywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji

- kursy walutowe – multiplikatywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji

Wartość absolutna

nie

Kompensacja

tak


Wyliczanie wartości depozytów zabezpieczających (i innych ewentualnych miar ryzyka) odbywa się trzystopniowo:
  • generowanie scenariuszy na podstawie historycznych danych rynkowych,
  • wycena portfela przy użyciu scenariuszy historycznych,
  • analiza statystyczna – wyliczenie wartości odpowiadającej danemu kwantylowi.

Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo
(w tym konstrukcja krzywych dyskontowych i projekcyjnych)
określa
Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

 Tabela zabezpieczeń *
* Data aktualizacji: 2019-04-25
Ostatnia aktualizacja:23-08-2018 Do góry