Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

SPAN – wyznaczanie depozytów zabezpieczających


Wartość depozytu zabezpieczającego w obrocie zorganizowanym wyznaczana jest przy zastosowaniu metodyki SPAN® z wykorzystaniem aktualnych parametrów ryzyka określanych przez KDPW_CCP. Parametry ryzyka metodyki SPAN® wyznaczane są przy poniższych założeniach.
 
Założenia KDPW_CCP przy wyznaczaniu parametrów ryzyka modelu SPAN®
Parametr                 Wartość parametru      
Poziom ufności 99% za wyjątkiem parametru VSR, parametrów dla klas instrumentów dłużnych oraz klas instrumentów z historią notowań krótszą niż ustalone okno obserwacji, dla których stosuje się poziom 99,5%      
Okres likwidacji pozycji 2 dni – dla instrumentów kasowych należących do 1 i 2 klasy płynności, instrumentów dłużnych oraz instrumentów pochodnych
3 dni – dla instrumentów kasowych należących do pozostałych klas płynności
     
Okno obserwacji 10 lat      
Wygaszanie brak (obserwacje historyczne mają jednakową wagę)      
Kompensacja Ograniczona zgodnie z art. 27 ust. 4 Rozporządzenia (UE) nr 153/2013 na etapie wyznaczania parametrów ryzyka specyficznego i kredytu międzyklasowego dla klas płynności oraz kredytu za spread międzyklasowy dla instrumentów pochodnych na indeks      

KDPW_CCP wyznacza parametry ryzyka na podstawie analizy jednodniowych zmian odpowiednich danych/parametrów rynkowych skalowanych pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji. W celu ograniczenia procykliczności depozytów zabezpieczających KDPW_CCP stosuje podejście wskazane w art. 28 ust 1c) Rozporządzenia (UE) nr 153/2013 i wyznacza depozyty zabezpieczające w oparciu o 10-letni okres retrospekcji.

KDPW_CCP udostępnia stosowny zbiór parametrów ryzyka co najmniej raz w ciągu dnia lub po zakończeniu sesji giełdowej. Nowy zbiór parametrów ryzyka obowiązuje do czasu udostępnienia kolejnego zbioru.

 Komunikaty o poziomie parametrów ryzyka
Struktura komunikatu / pliku Nazwa Opis  Komunikaty o aktualnych parametrach ryzyka Pdf
 rrmmddKM.ZRS KM.ZRS Informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN  *
 rrmmddRPNJx_ZRS RPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (End of day)  - RISK PARAMETERS FILE  *
 rrmmddRPNJx_ZRS RPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - RISK PARAMETERS FILE  *
 Narzędzia do automatyzacji obliczeń depozytów
 rrmmddLQ.ZRS rrmmddLQ.ZRS Plik lqf - Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN  *  
 PosFile PosFile POSITION FILE  
  Tabela mapowania pól między plikami POSITION FILE i lqf  


Tabela zabezpieczeń

Tabela zabezpieczeń *
* Data aktualizacji: 2022-11-25
Ostatnia aktualizacja:10-11-2022 Do góry