Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Polityka inwestycyjna

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego oraz płynności wynikającego z prowadzonej działalności inwestycyjnej KDPW_CCP wdrożył politykę inwestycyjną, która określa ścisłe zasady inwestowania środków pieniężnych wniesionych przez uczestników, jak również środków własnych KDPW_CCP.
Polityka inwestycyjna określa m.in.:
  • listę kontrahentów,
  • rodzaj/typ/emitenta instrumentów finansowych,
  • limity inwestycyjne.

Informacja nt. polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 
Ostatnia aktualizacja:16-10-2018 Do góry