Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Fundusze, zasób celowy i jego alokacja

  1. Parametry wykorzystywane w obliczeniach wpłat do funduszu na wypadek niewypłacalności uczestnika rozliczającego.

OBRÓT ZORGANIZOWANY

  okres obserwacji1 parametr zabezpieczający
zmianę ekpozycji2
Fundusz Rozliczeniowy 60 1,2
Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BondSpot 60 1

OBRÓT NIEZORGANIZOWANY (OTC)

Fundusz Zabezpieczający OTC 60 1,15

1 o którym mowa w pkt I.4 oraz w pkt II, odpowiednio, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego OTC, będącego Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany);
2 o którym mowa w pkt I.4, odpowiednio, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego OTC, będącego Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany);
Data aktualizacji parametrów: 2019-10-01


  1. Wysokość środków poszczególnych funduszy, zasobu celowego i wynik alokacji środków zasobu celowego


 Tabela - Wysokość środków poszczególnych funduszy, zasobu celowego i wynik alokacji środków zasobu celowego *
* Data aktualizacji: 2020-04-02
Aktualizacja wysokości środków zasobu celowego dokonywana jest raz w roku (chyba że następuje zmiana wysokości środków na skutek ich wykorzystania lub uzupełnienia tego zasobu do odpowiedniej wysokości – wówczas zmienione wartości są niezwłocznie publikowane w powyższej tabeli).
Zasady dotyczące wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy
Ostatnia aktualizacja:19-02-2020 Do góry