Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

 KDPW_CCP oferuje usługę przesyłania raportów o transakcjach do repozytorium transakcji KDPW_TR, w zakresie podmiotów obowiązanych do raportowania transakcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, niezwłocznie po dokonaniu rozliczenia transakcji.

Jak skorzystać z usługi:
Zlecając KDPW_CCP raportowanie informacji o transakcjach do KDPW_TR, uczestnik rozliczający jest zobowiązany: 
  • dostarczyć oświadczenie o delegowaniu raportowania (wzór nr 24 dla obrotu zorganizowanego, wzór 12 dla obrotu niezorganizowanego);
  • dokonać właściwej identyfikacji kont własnych/klientów w bazach danych systemu rozliczeniowego.

Jeżeli uczestnik przekaże KDPW_CCP raportowanie transakcji do KDPW_TR w zakresie wskazanych przez niego kont rozliczeniowych, to powinny one zostać przez niego zdefiniowane za pomocą numeru klasyfikacyjnego klienta (NKK) wyłącznie na rzecz jednego klienta tego uczestnika.

Na pisemny wniosek uczestnika rozliczającego (wzór nr 27 dla obrotu zorganizowanego, wzór nr 25 dla obrotu niezorganizowanego), KDPW_CCP składa, na koniec każdego kwartału, oświadczenie o wykonaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, obowiązku przekazania raportów o transakcjach do repozytorium transakcji w zakresie dotyczącym danych transakcji, które zostały wskazane przez uczestnika w tym wniosku.

Zlecenie KDPW_CCP raportowania do KDPW_TR nie wymaga od uczestnika rozliczającego posiadania uczestnictwa w repozytorium transakcji prowadzonym przez KDPW ani systemowego połączenia z KDPW_TR, wystarczy odpowiednie skonfigurowanie kont w bazach danych systemu rozliczeniowego za pomocą odpowiednich komunikatów xml. Struktura w/w komunikatów została rozszerzona w celu umożliwienia zlecenia KDPW_CCP raportowania transakcji (szczegółowy opis tych komunikatów znajduje się w zakładce Narzędzia IT.
Regulamin Repozytorium Transakcji KDPW

Handbook- zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW
{Title}
{Description}LEI (Legal Entity Identifier)
W procesie przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych, kontrahenci są identyfikowani poprzez kody LEI. Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation. Polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI jest KDPW S.A. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania kodu LEI dostępne są na stronie internetowej lei.kdpw.pl
Od 1 listopada 2017 r. raportowanie transakcji bez ważnego kodu LEI jest niemożliwe i skutkuje odrzuceniem raportu przez repozytorium transakcji.

Ostatnia aktualizacja:03-12-2018 Do góry