Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się

Opłaty

Opłaty za usługę oferowaną przez KDPW_CCP

KDPW_CCP nie pobiera opłat za raportowanie do KDPW_TR kontraktów pochodnych w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów, skorzystanie z usługi KDPW_CCP nie wiąże się więc z dodatkowymi kosztami dla uczestników rozliczających ponad opłaty wymagane przez KDPW (za zgłoszenie transakcji do repozytorium oraz za utrzymanie w repozytorium informacji o kontrakcie). 

 Opłaty za usługi świadczone przez repozytorium transakcji KDPW (obowiązujące od 30 października 2017 r.):
1. Opłaty okresowe (roczne) - za uczestnictwo

Opłata roczna za uczestnictwo*

 Uczestnicy raportujący

 Uczestnicy pośredni

GUR

ZUR

PUR

IUR

40 000 PLN

10 000 PLN

3 600 PLN

2 000 PLN

*Jeśli umowa z KDPW zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.

2. Dodatkowe opłaty dla GUR i ZUR zależne od liczby i rodzaju rejestrowanych danych:
Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium:
- za zgłoszenie transakcji, której przedmiotem jest kontrakt ETD (giełdowy): 0,05 PLN od każdej transakcji,
- za zgłoszenie transakcji, której przedmiotem jest kontrakt inny niż ETD: 0,15 PLN od każdej transakcji,
Opłata miesięczna za utrzymywanie w repozytorium informacji o transakcji: 0,05 PLN od każdej aktywnej transakcji
3. Dodatkowe opłaty dla IUR:
- za zgłoszenie oraz utrzymanie transakcji i pozycji – 20 PLN (od każdej 51.i kolejnej w danym roku kalendarzowym transakcji i pozycji).

Tabela opłat jest załącznikiem do Regulaminu Repozytorium Transakcji.

Zgodnie z § 42a pkt. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz § 70 pkt. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), w przypadku delegowania obowiązku raportowania na KDPW_CCP, ww. opłaty naliczane będą uczestnikom rozliczającym przez KDPW_CCP. Uczestnik rozliczający otrzyma od KDPW_CCP re-fakturę z odpowiednią analityką, umożliwiającą identyfikację kontrahenta, którego transakcje zostały zaraportowane i są utrzymywane w KDPW_TR oraz wartości naliczonych z tego tytułu opłat.
Pytania i odpowiedzi
Czy Uczestnik Rozliczający, który deleguje na KDPW_CCP obowiązek zgłaszania zawartych transakcji do Repozytorium
Transakcji prowadzonego przez KDPW będzie otrzymywał faktury od Repozytorium Transakcji KDPW czy od KDPW_CCP?
Czy Uczestnik Rozliczający, który deleguje na KDPW_CCP obowiązek zgłaszania zawartych transakcji do Repozytorium
Transakcji prowadzonego przez KDPW będzie otrzymywał faktury od Repozytorium Transakcji KDPW czy od KDPW_CCP?
Uczestnik będzie otrzymywał faktury jedynie od KDPW_CCP. Faktury będą obejmowały wyłącznie koszty zgłoszenia kontraktów do Repozytorium Transakcji KDPW i utrzymywania informacji o kontraktach (naliczone zgodnie z cennikiem KDPW_TR), które KDPW_CCP będzie refakturować na Uczestników. Sama usługa, którą świadczy KDPW_CCP jest bezpłatna.
Do faktury dołączona zostanie analityka, umożliwiająca identyfikację kontrahenta, którego transakcje zostały zaraportowane i są utrzymywane w KDPW_TR oraz wartości naliczonych z tego tytułu opłat.
Ostatnia aktualizacja:20-12-2017 Do góry