Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:

Podsumowanie 2021 roku w GK KDPW 

Rok 2021 był trudnym czasem z uwagi na trwającą wciąż pandemię. Patrząc jednak obiektywnie na to, co działo się na rynku kapitałowym, można stwierdzić, że był to rok wyjątkowo dobry. Wysokie obroty na rynku, liczne nowe spółki, rosnąca kapitalizacja i główne indeksy spowodowały, że na rynku przybyło nowych inwestorów indywidualnych. Według danych, które KDPW otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec listopada br. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 356 tys. To o ponad 26 tys. więcej niż na koniec 2020 roku i aż o 110 tys. więcej wobec danych z końca roku 2019.
 
Był to także dobry rok dla Grupy kapitałowej KDPW. Udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone cele, a dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań i usług – mamy nadzieję – podnieśliśmy jakość całego polskiego rynku kapitałowego. Grupa KDPW wciąż się zmienia, podążając za nieustannie pojawiającymi się i ewoluującymi potrzebami i oczekiwaniami rynku, ale też w związku z koniecznością dostosowania do ciągle zmieniającego się otoczenia, tak prawnego, jak i technologicznego. Każdego roku paleta usług oferowanych przez GK KDPW jest więc coraz szersza. Tak było i w 2021 r.
 
Warto pamiętać, że wraz wejściem w życie w marcu br. obowiązku powszechnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zakończył się proces znoszenia dokumentowej formy papierów wartościowych na polskim rynku kapitałowym, zapoczątkowany wraz z jego powstaniem w 1991 r. Miesiąc przed wprowadzeniem obowiązku dematerializacji, czyli na początku lutego, KDPW uruchomił aplikację do automatycznego nadawania papierom wartościowym kodów ISIN (wraz z kodami CFI i FISN), która usprawniła proces dematerializacji.
 
Wychodząc naprzeciw pandemicznym potrzebom zarządów i rad nadzorczych w zakresie organizowania i obsługi posiedzeń oraz głosowań w trybie zdalnym, od kwietnia w ofercie KDPW pojawiła się usługa eVoting-board. Bazuje na wcześniejszych doświadczeniach związanych z obsługą walnych zgromadzeń, z opcją głosowania w modelu zdalnym. Jednocześnie KDPW doskonalił kompetencje w obszarze technologii blockchain, finalizując prace nad środowiskiem sandbox.
 
3 lutego 2021 r. uruchomiona została pierwsza faza Portalu danych GK KDPW, dostępnego pod adresem data.kdpw.pl. Jego celem jest zastąpienie obecnego systemu prezentującego dane statystyczne produktem o wyższej jakości i nowych funkcjonalnościach.
 
Wprowadzona w 2020 roku aplikacja Identyfikacja akcjonariuszy w maju tego roku została wzbogacona o nowe funkcjonalności związane z identyfikacją akcjonariuszy spółek niepublicznych. W maju 2021 r. uruchomiona została nowa aplikacja dla usługi ARM, a wraz z wiosennym oknem wdrożeniowym dokonano znaczących zmian w systemie rozrachunku w związku wprowadzaniem zapisów rozporządzenia CSDR.
 
W KDPW_CCP wprowadzono wyodrębnienie monitoringu limitów transakcyjnych uczestników rozliczających dla Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Izba rozliczeniowa rozszerzyła usługę  zgłaszania przez KDPW_CCP informacji o derywatach do Repozytorium Transakcji KDPW zgodnie z wymogami ESMA oraz dostosowała się w zakresie wyliczeń kapitału hipotetycznego do wymogów regulacyjnych.
 
Z myślą o naszych klientach i rozwoju rynku kapitałowego, jako kluczowa instytucja infrastruktury staramy się wspierać rozwój rynku także poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki opłat. W IV kw. tego roku Krajowy Depozyt wprowadził 13 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji, rejestracji papierów wartościowych oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych. Od kwietnia do października natomiast KDPW obniżył opłaty za udostępnienie spółkom informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w nich.
 
Realizacja wszystkich tegorocznych projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych klientów i szerokiej współpracy ze wszystkimi interesariuszami rodzimego rynku kapitałowego, za którą serdecznie dziękujemy.
 
Przed nami kolejny rok i nowe wyzwania. Życzymy wszystkim, aby był on równie dobry dla rynku kapitałowego, jak ten mijający.
 
KDPW-infografika-2021.jpg