Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

CCP12 -The Global Association of Central Counterparties

CCP12 (The Global Association of Central Counterparties) powstało w 2001 roku i jest międzynarodową organizacją non- profit, zrzeszającą 36 izb rozliczeniowych CCP o statusie Primary Members oraz 2 członków o statusie Observer Members działających w Afryce, obu Amerykach, Azji, Australii i Europie. Celem stowarzyszenia jest wypracowanie i promowanie najlepszych standardów i praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem CCP oraz rozliczeń instrumentów finansowych, a także wspieranie harmonizacji przepisów prawa mających wpływ na poprawę standardów światowych. CCP12 stanowi również platformę wymiany informacji i doświadczeń w zakresie rozliczeń instrumentów finansowych.
KDPW_CCP jest aktywnym członkiem stowarzyszenia i bierze udział w pracach trzech komitetów oraz jednej grupy roboczej funkcjonujących w ramach CCP12: 
  • Policy Working Committee
  • Risk Working Committee 
  • Operations Working Committee
  • Public Quantitative Disclosure Working Group.

Więcej informacji: http://ccp12.org/
Ostatnia aktualizacja:02-05-2018 Do góry