Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Niewypłacalność uczestnika i kolejność uruchamiania środków

Kolejność uruchamiania środków systemu gwarantowania rozliczeń

W przypadku niewypłacalności uczestnika (uczestnik naruszający), KDPW_CCP bierze odpowiedzialność za rozliczenie wszystkich jego transakcji. W pierwszej kolejności wykorzystywane są należności uczestnika naruszającego. Jeśli nie są one wystarczające, KDPW_CCP wykorzystuje depozyty zabezpieczające tego uczestnika, a w dalszej kolejności wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC wniesione przez tego uczestnika. Następnie wykorzystany zostanie, w części proporcjonalnej dla tego segmentu rynku, majątek własny KDPW_CCP, który został przeznaczony na ten cel, w wysokości nieprzekraczającej 25% kapitału KDPW_CCP, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia EMIR, a po wykorzystaniu tego zasobu - pozostałe środki funduszu zabezpieczającego OTC oraz pozostałe kapitały własne KDPW_CCP.

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCPRodzaje środków wnoszonych z tytułu zabezpieczeń


Zabezpieczenia przyjmowane są do KDPW_CCP zarówno w postaci środków pieniężnych (PLN), jak również w postaci polskich papierów skarbowych (obligacje skarbowe i bony skarbowe).
W przyszłości planowana jest także możliwość wnoszenia zabezpieczeń w postaci euroobligacji oraz w walucie EUR.Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo (w tym konstrukcja krzywych dyskontowych i projekcyjnych)

Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Ostatnia aktualizacja:13-03-2017 Do góry