Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Przebieg procesu rozrachunku transakcji repo w KDPW

Rozrachunek transakcji repo przeprowadzany jest w KDPW, na podstawie zleceń rozrachunku wystawionych przez KDPW_CCP, zgodnie z zasadami rozrachunku DVP (delivery versus payment) na sesjach rozrachunkowych, wskazanych w regulacjach KDPW.

Zlecenia rozrachunku kierowane są do rozrachunku w KDPW w terminach i na warunkach wskazanych przez uczestników KDPW_CCP w transakcji repo. Rozrachunek pieniężny transakcji repo odbywa się za pośrednictwem rachunków pieniężnych prowadzonych w NBP. Podmioty będące stronami rozrachunku informowane są o przebiegu procesu raportami udostępnianymi przez KDPW.
Ostatnia aktualizacja:17-04-2013 Do góry