Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się

Opłaty

Opłaty związane z rozliczeniem transakcji repo w KDPW_CCP

Uczestnicy rozliczający działający w obszarze OTC będą posiadać bezpłatny dostęp do Platformy Konfirmacji transakcji repo.
KDPW_CCP nalicza opłaty za przyjęcie transakcji do rozliczeń. Opłaty te naliczane są od zagregowanej wartości  transakcji w określonym przedziale do wygaśnięcia. Wartość opłaty to iloczyn odpowiedniej stawki (dla danego typu transakcji i przedziału zapadalności) oraz sumy wartości nominalnych transakcji przesłanych w danym okresie obliczeniowym.

Wysokość opłat dla transakcji repo* została określona w Tabeli opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) i wynosi: dla przedziału: (0;1W] - 0,0001%, (1W;2W] - 0,00015%, (2W;1M] -0,0002%, (1M;3M] - 0,0003%, (3M;6M] - 0,0005%, (6M;12M] - 0,001%, (12M;5Y] - 0,002%. Tabela opłat znajduje się w zakładce Regulacje

Opłaty związane z rozrachunkiem transakcji repo w KDPW

Za rozrachunek transakcji repo pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat KDPW stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW dostępną na stronie www.kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:24-03-2016 Do góry