Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Netting w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

KDPW_CCP udostępnia usługę nettingu w papierach wartościowych (w tym netting kierunkowy). Mechanizm nettingu umożliwia generowanie przez KDPW_CCP do KDPW lub innej izby rozrachunkowej instrukcji rozrachunku (do rozrachunku w papierach wartościowych lub/i środkach pieniężnych) z wszystkich operacji, uznających lub/i obciążających wskazane konto rozrachunkowe.

Wdrożenie mechanizmu kompensacji (netting) oraz agregacji (netting kierunkowy) zobowiązań i należności wyrażonych w papierach wartościowych, które wynikają z rozliczanych transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, oznacza podniesienie standardów funkcjonowania procesu rozliczeniowego, powodując zdecydowane zmniejszenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku przy jednoczesnym obniżeniu wysokości kosztów związanych z rozrachunkiem transakcji.

Kompensacją świadczeń niepieniężnych albo zagregowanym rozliczeniem niepieniężnym obejmowane są zobowiązania i należności niepieniężne wynikające z rozliczanych transakcji, o ile:

  • uczestnik rozliczający wskazał ten sposób rozrachunku;
  • rozrachunek tych transakcji ma zostać wykonany w tym samym terminie;
  • papiery wartościowe będące przedmiotem tych transakcji są oznaczane przez Krajowy Depozyt tym samym oznaczeniem w systemie depozytowym (kod ISIN).

Zarówno kompensacja świadczeń niepieniężnych, jak też zagregowane rozliczenie niepieniężne są dokonywane wyłącznie w zakresie rozrachunku transakcji zarejestrowanych na kontach rozliczeniowych wskazanych przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie tych transakcji.

 

Ostatnia aktualizacja:26-10-2018 Do góry