Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Komitet do Spraw Ryzyka

Na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz na podstawie par. 16 Statutu KDPW_CCP S.A., ustanowiony został w Spółce Komitet do Spraw Ryzyka.

Komitet do Spraw Ryzyka
pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Spółki w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w szczególności znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania nowych klas instrumentów pochodnych lub outsourcingu. Komitet do Spraw Ryzyka opiniuje również regulaminy rozliczeń transakcji oraz szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń transakcji.

Zadania Komitetu, jego skład oraz organizację określa Regulamin Funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka

Skład Komitetu do Spraw Ryzyka:

Przewodniczący
NORBERT JEZIOLOWICZ - niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP

Zastępca Przewodniczącego
AGNIESZKA ROSTKOWSKA - przedstawiciel Izby Domów Maklerskich

Członkowie
JAROSŁAW DZIERŻANOWSKI – przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
PAWEŁ KOŁKIEWICZ – niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP
JANUSZ ŁASKI – przedstawiciel Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich
MACIEJ ŁOZIŃSKI – przedstawiciel Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
MICHAŁ RUMIŃSKI - niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP
MAŁGORZATA RUSEWICZ - przedstawiciel Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
BARTŁOMIEJ WIECZOREK – przedstawiciel Związku Banków Polskich
RENATA WOJCIECHOWSKA - niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP
Ostatnia aktualizacja:18-12-2018 Do góry