Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Komitet do Spraw Ryzyka

Na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz na podstawie par. 16 Statutu KDPW_CCP S.A., ustanowiony został w Spółce Komitet do Spraw Ryzyka.

Komitet do Spraw Ryzyka
pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Spółki w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w szczególności znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania nowych klas instrumentów pochodnych lub outsourcingu. Komitet do Spraw Ryzyka opiniuje również regulaminy rozliczeń transakcji oraz szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń transakcji.

Zadania Komitetu, jego skład oraz organizację określa Regulamin Funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka

Skład Komitetu do Spraw Ryzyka

Przewodniczący
NORBERT JEZIOLOWICZ
niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP
powołany w skład Komitetu 12 czerwca 2013 r., funkcję Przewodniczącego pełni od 12 czerwca 2013 r.

Zastępca Przewodniczącego
AGNIESZKA ROSTKOWSKA
przedstawiciel Izby Domów Maklerskich
powołana w skład Komitetu 12 czerwca 2013 r., funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni od 30 stycznia 2014 r.

Członkowie
JAROSŁAW DOMINIAK – przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
JANUSZ ŁASKI – przedstawiciel Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich
MACIEJ ŁOZIŃSKI – przedstawiciel Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
ARTUR MALISZEWSKI - przedstawiciel Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
WITOLD MAŁECKI - niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP
MICHAŁ RUMIŃSKI- niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP
BARTŁOMIEJ WIECZOREK – przedstawiciel Związku Banków Polskich

Ostatnia aktualizacja:29-01-2016 Do góry