Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Przedstawiciele domów maklerskich, banków i inwestorów będą opiniować kluczowe regulacje KDPW_CCP

W dniu 12 czerwca br. Rada Nadzorcza KDPW_CCP powołała Komitet ds. Ryzyka, w skład którego weszli, poza niezależnymi członkami Rady, przedstawiciele domów maklerskich, banków i inwestorów.

Komitet do Spraw Ryzyka pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w szczególności znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania nowych klas instrumentów pochodnych lub outsourcingu. Komitet opiniuje również regulaminy rozliczeń transakcji oraz szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń transakcji (przed zmianą Statutu KDPW_CCP była to kompetencja Zespołu Doradczego).

- Bardzo się cieszę, że kluczowe organizacje zrzeszające domy maklerskie, banki i inwestorów będą miały formalną sposobność jeszcze bliżej współpracować z naszą izbą rozliczeniową. Powołanie Komitetu ds. Ryzyka to jeden z ostatnich kroków dostosowujących funkcjonowanie izby KDPW_CCP do wymogów unijnego rozporządzenia EMIR. Decyzja o jego powstaniu wpłynie także na zwiększenie bezpieczeństwa rozliczeń, a naszym uczestnikom – bankom i domom maklerskim – daje bezpośredni wpływ na działalność izby w kluczowych obszarach jej działalności – powiedziała prezes KDPW_CCP Iwona Sroka. - Członkowie Komitetu to osoby o niekwestionowanym doświadczeniu w obszarze zarządzania ryzykiem, od wielu lat współpracujące z Krajowym Depozytem oraz izbą KDPW_CCP – dodała Iwona Sroka.

Izba KDPW_CCP finalizuje tym samym prace związane z przygotowaniem do autoryzacji na gruncie europejskiego rozporządzenia EMIR, a powołanie Komitetu to jeden z ostatnich kroków w tym procesie. Autoryzacja będzie prowadzona przez lokalnym nadzorem, który powoła dedykowane temu procesowi kolegium z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, NBP oraz europejskiego nadzorcy ESMA. Uzyskanie autoryzacji przez KDPW_CCP potwierdzi zgodność funkcjonowania izby z europejskimi regulacjami i najwyższymi standardami w zakresie funkcjonowania izb CCP, a także otworzy drogę do świadczenia usług w całej Unii Europejskiej.

Jednocześnie w dniu 12 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu. Komitet zdecydował o powołaniu Pana Norberta Jeziolowicza (niezależny członek RN KDPW_CCP, przedstawiciel Związku Banków Polskich) na Przewodniczącego, a na Zastępcę Przewodniczącego Pani Agaty Kulas (przedstawiciel Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych).

Pierwszym zadaniem Komitetu będzie zaopiniowanie dokumentów przedkładanych przez KDPW_CCP w ramach wniosku o uzyskanie autoryzacji izby zgodnie z rozporządzeniem EMIR.


Skład Komitetu do Spraw Ryzyka:

Przewodniczący:
Norbert Jeziolowicz
niezależny członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich


Zastępca przewodniczącego:
Agata Kulas
Przedstawiciel Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Członek Zarządu Nordea PTE SA


Członkowie:
Jarosław Dominiak – przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII), Prezes SII
Janusz Łaski – przedstawiciel Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, Menedżer Zespołu Produktów Powierniczych w ING Banku Śląskim SA
Maciej Łoziński – przedstawiciel Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Dyrektor Biura Monitoringu Inwestycji PZU SA
Prof. Witold Małecki - niezależny członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. Mieczysław Puławski - niezależny członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP, Kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Kapitałowych SGH
Agnieszka Rostkowska – przedstawiciel Izby Domów Maklerskich, Dyrektor Biura Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego DM Banku Handlowego SA
Bartłomiej Wieczorek – przedstawiciel Związku Banków Polskich, Partner Zarządzający firmy consultingowej Areto

Ostatnia aktualizacja: 13-06-2013 Do góry