Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW_CCP partnerem konferencji programowej Izby Domów Maklerskich

Doroczna konferencja Izby Domów Maklerskich, która odbyła się w tym roku w Bukowinie Tatrzańskiej, zgromadziła przedstawicieli najważniejszych instytucji finansowych w Polsce, którzy debatowali nad kondycją polskiego rynku. Celem trzydniowego spotkania było wypracowanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności rynku oraz wskazanie obszarów, które wymagają podjęcia wspólnych działań.

Prezes Iwona Sroka wzięła udział w inauguracyjnej debacie z udziałem m.in. Pawła Tamborskiego z MSP, Beaty Stelmach reprezentującej MSZ i Adama Maciejewskiego – Prezesa Zarzadu GPW. Paneliści zastanawiali się m.in., nad rolą regulacji w systemie ochrony inwestora, potrzebą stworzenia nowej strategii rządowej dla rynku kapitałowego oraz jakie nowe możliwości dla inwestorów stwarza Program Inwestycje Polskie.

Przedstawiciele Zarządu KDPW i KDWP_CCP, Iwona Sroka i Sławomir Panasiuk podczas prezentacji Wpływ zmian regulacji europejskich i trendów międzynarodowych na rozwój infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce. Główne kierunki i projekty rozwojowe Grupy KDPW oraz ich wpływ na uczestników rynku przedstawili uczestnikom spotkania nowe projekty przygotowywane i wdrażane przez spółki, które są odpowiedzią na implementowane europejskie legislacje.

Tematyka drugiego dnia spotkania skoncentrowana była wokół zagadnień związanych z rolą funduszy emerytalnych w finansowaniu gospodarki oraz ewolucją światowych platform obrotu i wpływem technologii na działalność giełd i firm inwestycyjnych.
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP była partnerem konferencji.

Zobacz także:

Wpływ zmian regulacji europejskich i trendów międzynarodowych na rozwój infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 07-03-2013 Do góry