Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

2 stycznia 2013 r. KDPW_CCP uruchomi rozliczenia derywatów z rynku OTC

19 grudnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). Treść Regulaminu udostępniona została w zakładce „Regulacje”. Wejdzie on w życie z dniem 2 stycznia 2013 roku. Począwszy od tego dnia izba rozliczeniowa KDPW_CCP uruchomi rozliczenia transakcji w systemie rozliczeń OTC.

Dzięki wprowadzeniu usługi rozliczania derywatów z rynku OTC i transakcji repo polski rynek gotowy jest do spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Wymaga ono, aby określone klasy instrumentów pochodnych zawieranych na rynku OTC rozliczane były przez izby rozliczeniowe typu CCP. Rozliczanie derywatów OTC przez izby rozliczeniowe CCP ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartej transakcji.

19 listopada br., zgodnie z harmonogramem projektu, izba rozliczeniowa KDPW_CCP udostępniła do testów system kdpw_otc, służący rozliczaniu transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym. Część uczestników rynku już korzysta ze środowiska testowego systemu kdpw_otc.

Warszawa, 19 grudnia 2012 r.

Ostatnia aktualizacja: 20-12-2012 Do góry