Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Izba KDPW_CCP udostępniła do testów system kdpw_otc

19 listopada br., zgodnie z zapowiedziami, izba rozliczeniowa KDPW_CCP udostępniła do testów system kdpw_otc, służący rozliczaniu transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym. Uczestnicy rynku już mogą z niego korzystać. Uruchomienie produkcyjne usługi nastąpi po opublikowaniu i wejściu w życie przygotowanego przez KDPW_CCP Regulaminu Rozliczeń Transakcji dla obrotu niezorganizowanego.

Tym samym kończy się dwuletni okres przygotowań do wdrożenia w KDPW_CCP usługi rozliczania derywatów z rynku międzybankowego, realizowanej we współpracy z ekspertami z największych polskich banków. Po wejściu w życie Regulaminu Rozliczeń oraz podpisaniu umów z uczestnikami rozliczającymi nastąpi uruchomienie rozwiązania. – Nasza usługa kierowana jest głównie do polskich banków, zawierających transakcje w derywatach OTC oraz transakcje repo, ale chcemy do niej zachęć także instytucje z Londynu, które zawierają transakcje w instrumentach denominowane w polskim złotym – powiedziała Prezes KDPW_CCP Iwona Sroka.

Rozliczanie derywatów OTC przez izby rozliczeniowe typu CCP ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartej transakcji.

W pierwszym etapie, w 2012 roku, izba KDPW_CCP będzie oferowała rozliczanie transakcji denominowanych w polskich złotych, takich jak: Forwardy na stopę procentową, Swapy stopy procentowej, Overnight Index Swaps, Basis Swaps oraz repo (na polskich obligacjach skarbowych). Od 2014 roku izba będzie oferowała także rozliczanie pochodnych denominowanych w innych walutach.

Podmioty zawierające między sobą transakcje na instrumentach pochodnych z rynku OTC potwierdzają je na jednej z dwóch tzw. platform konfirmacji (MarkitWire lub SWIFT Accord), które następnie przekazują instrukcje rozliczeniowe do izby rozliczeniowej. KDPW_CCP dokonuje nowacji i rozliczenia transakcji z wykorzystaniem systemu kdpw_otc. - Skierowanie transakcji do rozliczenia w KDPW_CCP powoduje, że zostają one objęte wielostopniowym systemem gwarantowania rozliczeń, zapewniającym bezpieczeństwo wykonania świadczeń przez strony – mówi Iwona Sroka.

Rozliczanie transakcji z rynku OTC to odpowiedź na regulacje postkryzysowe, które mają na celu odbudowanie zaufania na rynku międzybankowym i zwiększenie jego płynności, która widocznie zmalała w związku z perturbacjami na rynkach finansowych ostatnich lat. Obszar ten w szczególności reguluje unijne rozporządzenie EMIR. W perspektywie 2014 roku nastąpi obowiązek rozliczania określonych klas derywatów OTC. Rejestr takich instrumentów będzie prowadzony przez ESMA (europejski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym). Uprawnione do ich rozliczania będą profesjonalne izby rozliczeniowe, dlatego KDPW_CCP w pierwszym kwartale 2013 roku rozpocznie proces autoryzacji w Komisji Nadzoru Finansowego na gruncie Rozporządzenia EMIR.

Uzupełnieniem oferty Grupy KDPW jest uruchomione 2 listopada br. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Repozytorium transakcji, czyli rejestru informacji o transakcjach zawieranych w instrumentach pochodnych. Obowiązek taki wynika także z Rozporządzenia EMIR i wejdzie w życie najprawdopodobniej od połowy 2013 roku.​

Ostatnia aktualizacja: 19-11-2012 Do góry