Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Umowa KDPW_CCP z SWIFT i MarkitSERV

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP podpisała umowy z dwiema platformami, które będą dostarczać do KDPW_CCP instrukcje rozliczeniowe transakcji zawartych na instrumentach pochodnych z rynku OTC. Izba rozliczeniowa wykorzysta w tym celu serwisy SWIFT i MarkitSERV.

- Dzięki podpisanym umowom uczestnikom rozliczeń transakcji OTC - krajowym i zagranicznym bankom - zostaną udostępnione rozwiązania biznesowe i komunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w rozliczeniach w KDPW_CCP w zakresie instrumentów OTC. Zdecydowaliśmy się na współpracę z dwiema platformami, by zapewnić jak najszerszy dostęp do naszych usług bankom, które korzystają z różnych środowisk komunikacyjnych – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP.

W praktyce będzie to polegało na tym, że banki zawierające między sobą transakcje na instrumentach pochodnych z rynku OTC będą je potwierdzać (zestawiać) na jednej z dwóch platform – SWIFT lub MarkitSERV – które następnie przekażą instrukcje rozliczeniowe do izby KDPW_CCP, która dokona rozliczenia transakcji z wykorzystaniem swojego systemu. Dzięki rozliczaniu w KDPW_CCP transakcje zostaną objęte wielostopniowym systemem gwarantowania rozliczeń, zapewniającym bezpieczeństwo ich rozliczenia.

Alain Raes, Chief Executive EMEA, SWIFT powiedział: - Cieszymy się, że izba KDPW_CCP zdecydowała się na zaoferowanie swoim klientom naszej aplikacji do zestawiania transakcji OTC Accord. Wybierając to rozwiązanie uczestnicy KDPW_CCP mogą korzystać ze znanych im standardów komunikacyjnych SWIFT i wykorzystać je do zestawiania transakcji OTC w celu dalszego obniżania ryzyka i kosztów. Jesteśmy gotowi do wspierania wszelkich inicjatyw podejmowanych przez KDPW_CCP i jej klientów w celu zapewnienia polskiemu rynkowi najwyższej klasy rozwiązań infrastrukturalnych, zgodnych z tworzonymi regulacjami europejskimi i harmonizacją.

- MarkitServ dostarczył KDPW_CCP najwyższej klasy rozwiązanie infrastrukturalne i komunikacyjne, które umożliwia zarówno polskim, jak i zagranicznym bankom przesyłanie transakcji do zestawienia na naszej platformie. Jesteśmy obecnie połączeni z ponad dziesięcioma CCP na świecie, umożliwiając rozliczanie taki instrumentów, jak CDS, swapy stopy procentowej, pochodne na akcje i waluty. Zapewniając naszym klientom dostęp do wielu izb rozliczeniowych i repozytoriów wspieramy globalny rynek we wdrażaniu rozwiązań wynikających z nowych regulacji w tym obszarze – powiedział Jeff Gooch Prezes MarkitServ.

W I fazie, od stycznia 2013 r., w KDPW_CCP rozliczane będą forwardy na stopę procentową (FRA), swapy stopy procentowej (IRS) rozliczane w PLN oraz transakcje repo. Od stycznia 2014 r. planowane jest rozliczanie kolejnych klas instrumentów z rynku OTC: swapów walutowych (FX swap), opcji walutowych (FX option), opcji na stopę procentową, swapów procentowo-walutowych (CIRS).

Umowy podpisane z  SWIFT i MarkitSERV są kolejnym etapem realizacji projektu uruchomienia rozliczeń wybranych instrumentów OTC oraz transakcji repo, który jest m.in. odpowiedzią na planowaną regulację EMIR wprowadzającą obowiązek rozliczeń wybranych klas instrumentów OTC za pośrednictwem instytucji typu centralny kontrpartner (ang. CCP) oraz raportowania transakcji do repozytoriów transakcji. Zgodnie z harmonogramem nowa usługa rozliczeniowa zostanie udostępniona uczestnikom od stycznia 2013 r.​

Ostatnia aktualizacja: 28-05-2012 Do góry