Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

25 kwietnia 2022 r. - zmiany w regulacjach KDPW_CCP

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozszerzenie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w zakresie działalności związanej z rozliczaniem transakcji repo zawartych w obrocie zorganizowanym, decyzją Komisji Nadzoru Finansowego oraz ESMA z dnia 26 stycznia 2022 r. dotyczącą walidacji istotnej zmiany w modelu wyznaczania depozytów zabezpieczających, polegającej na uwzględnieniu w ich obliczeniach dodatkowych komponentów całkowitego ryzyka, tj. ryzyka korelacji (WWR - wrong way risk) oraz ryzyka płynności i koncentracji (LCR - liquidity and concentration risk), jak również decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lutego 2022 r. oraz z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz zmian do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, informujemy, że treść zmian do:
  • Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany,
  • Regulaminu funduszu rozliczeniowego,
  • Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot,
  • Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany),
jest dostępna w zakładce regulacje/obrót zorganizowany oraz że wejdą one w życie z dniem 25 kwietnia 2022 r.
 
Ostatnia aktualizacja: 11-04-2022 Do góry