Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

W dniach 17-18 kwietnia 2021 r. nastąpi wdrożenie wyodrębnionego monitoringu limitów transakcyjnych i puli depozytów zabezpieczających dla obszaru ASO. W związku z tym, w dniu 06.04.2021 r. Zarząd KDPW_CCP S.A. podjął uchwałę nr 6/21 dot. minimalnej wartości WDR dedykowanego ASO, wynoszącej 100.000 PLN.

Harmonogram obsługi procesu uzupełnienia środków z tytułu WDR dla ASO:
19.04.2021 r. – w trakcie dnia rozliczeniowego uczestnicy wnoszą minimalną wartość WDR na ASO (100.000 PLN). Uczestnicy aktywni na ASO TBSP będą w szczególności podlegać efektywnemu monitoringowi środków dostępnych w buforze transakcyjnym. W tym dniu zablokowana zostanie możliwość odbierania i przesyłania komunikatów dedykowanych do zarządzania limitem transakcyjnym, wszystkie informacje będą udostępniane Uczestnikom telefonicznie;
19.04.2021 r. – w trakcie procesów EOD – KDPW_CCP dokona naliczenia WDZ dla obu obszarów obrotu zorganizowanego ASO i RR odrębnie,
20.04.2021 r. – w trakcie obsługi początku dnia – KDPW_CCP zrealizuje płatności netto i uruchomi odrębne monitoringi dla ASO i RR.


Wydzielenie monitoringu i depozytów dotyczących transakcji z rynku ASO wiąże się z wprowadzeniem nowych oznaczeń typów zabezpieczeń:
- MATS - właściwy depozyt zabezpieczający dla transakcji z rynku ASO,
- MAGB - wstępny depozyt rozliczeniowy dla transakcji z rynku ASO.
Oznaczenia MARI i MARS zostaną przypisane dla transakcji z rynku regulowanego.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Uczestnicy KDPW_CCP rozliczający transakcje zawarte w alternatywnym systemie obrotu, będą zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia pod wydzielony monitoring (WDR ASO oznaczony MAGB). Zasady wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych dla tego typu zabezpieczeń są tożsame z zasadami jak w przypadku wstępnego depozytu rozliczeniowego dla rynku regulowanego (WDR RR oznaczony MARI). W tym dniu wieczorem po raz pierwszy zostanie naliczony właściwy depozyt zabezpieczający ASO (WDZ ASO oznaczony MATS), zasady regulacji są wspólne z właściwym depozytem zabezpieczającym dla rynku regulowanego (WDZ RR oznaczony MARS). W celu wniesienia zabezpieczeń w formie papierów wartościowych wprowadzone zostały konta dla nowych typów zabezpieczeń: dla oznaczonych MAGB jest to konto id. 4007, a dla oznaczonych MATS konto id. 4008 (kod instytucji 0900 bez zmian).

Uczestnicy rozliczający i ich deweloperzy mają możliwość testowania w środowisku testowym TST_B, natomiast od 7 kwietnia br., także w środowisku TSTA.
 
Ostatnia aktualizacja: 06-04-2021 Do góry