Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

W związku z rozszerzeniem, na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 października 2019 r., zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP o działalność związaną z prowadzeniem przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA w odniesieniu do transakcji zawartych w ramach aukcji prowadzonych przez platformę aukcyjną, zatwierdzeniem, na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 października 2019 r., Regulaminu rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA, przyjętego uchwałą Nr 41/388/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r., z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą Nr 45/392/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 12 sierpnia 2019 r. oraz uchwałą Nr 58/405/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 9 października 2019 r., KDPW_CCP S.A. niniejszym informuje, że na jej stronie internetowej został opublikowany Regulamin rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA (zakładka: Regulacje/Rynek towarowy)

KDPW_CCP S.A. zamierza pełnić rolę izby rozliczeniowej (CCP) dla transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA, które będą kierowane do rozliczenia z rynku pierwotnego prowadzonego na właściwej platformie aukcyjnej. Regulamin rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA określa w związku z tym zasady funkcjonowania systemu rozliczeniowego oraz systemu rozrachunkowego dla tych transakcji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
Ostatnia aktualizacja: 29-10-2020 Do góry