Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

W dniu 27 lipca 2020 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC przyjęte uchwałą
nr 24/20 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń (OTC) mają na celu: 
  • rozszerzenie przez KDPW_CCP zakresu rozliczanych instrumentów pochodnych stopy procentowej w obrocie niezorganizowanym, poprzez udostępnienie usługi rozliczeń transakcji Overnight Index Swap (OIS) w EUR opartych na indeksie €STR;
  • zmianę krzywej dyskontowej wykorzystywanej przez KDPW_CCP do wyceny transakcji w instrumentach pochodnych stopy procentowej nominowanych w EUR, w ramach systemu rozliczeń OTC. Transakcje te, wyceniane do tej pory z wykorzystaniem krzywej dyskontowej OIS opartej na stawce EONIA, będą dyskontowane krzywą dyskontową opartą na stawce ESTR. Dotyczyć to będzie również transakcji przyjętych do rozliczeń przed wejściem w życie w/w zmian Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC).
    Zmiana krzywej dyskontowej spowoduje modyfikację wyceny transakcji, niewynikającą ze zmiany warunków rynkowych ani z upływu czasu. W związku powyższym KDPW_CCP dokona jednorazowej korekty, odpowiednio, depozytu zmiennego oraz kwoty rozrachunku. Korekta ta stanowić będzie różnicę pomiędzy wyceną portfela transakcji EUR uczestnika rozliczającego wykonaną przy użyciu krzywej dyskontowej OIS opartej na stawce EONIA a wyceną tego portfela wykonaną przy użyciu krzywej dyskontowej OIS opartej na stawce ESTR. Rozrachunek pieniężny tak obliczonej kwoty będzie wykonany w następnym dniu roboczym;
  • zmianę stawki oprocentowania depozytu zmiennego/kwoty rozrachunku (PAI/PAA) od transakcji w instrumentach pochodnych stopy procentowej nominowanych w EUR, rozliczanych w ramach systemu rozliczeń OTC, które są rozliczane na dotychczasowych zasadach. Stawka ESTR zastąpi dotychczas wykorzystywaną stawkę EONIA.
Ostatnia aktualizacja: 10-07-2020 Do góry