Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

W związku z podjętą w dniu 15 maja 2020 r. uchwałą nr 28/436/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. na czas określony od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obniżona zostaje opłata za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających, o której mowa w ppkt 5.2. Tabeli Opłat, w ten sposób, że w przypadku, jeżeli wartość naliczenia tej opłaty, jaka wynika z iloczynu 0,1% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, przekroczyłaby 100% przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika w danym kwartale, pobiera się od tego uczestnika za ten okres opłatę w wysokości 100% tego przychodu.
Ostatnia aktualizacja: 02-07-2020 Do góry